Patryk Sommer

Patryk Sommer

Psychoterapeuta

psychoterapeuta

Dyplom psychoterapeuty uzyskałem szkoląc się w Instytucje Psychologii Zdrowia SWPS w Warszawie. Szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej. Pracę swoja superwizuję u certyfikowanych superwizorów.

Prowadzę zajęcia psychoedukacyjne z zakresu m.in. treningu asertywności, komunikacji społecznej, lęku, poczucia własnej wartości czy też bezsenności. W Poradni Zdrowia Psychicznego prowadzę psychoterapię indywidualną oraz grupową.

Najważniejszym celem przyświecającym zespołowi NZOZ Akson jest przywrócenie pacjentom dobrej kondycji psychospołecznej. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym procesie. W NZOZ Akson jestem od początku jego istnienia, a więc od stycznia 2009 r.