Karolina Żuk

Karolina Żuk

Psycholog, psychoterapeuta

psycholog

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Obecnie uczestniczę w 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie poznawczo- behawioralnym. Kształciłam się również podyplomowo z zakresu Psychosomatyki i Somatopsychologii. Do zespołu NZOZ Akson dołączyłam w 2017 roku. Na Oddziale Dziennym prowadzę warsztaty psychoedukacyjne, relaksację oraz treningi uważności. W PZP zajmuję się konsultacjami indywidualnymi. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB.