Hanna Szostakowska – Tabak

Hanna Szostakowska – Tabak

lekarz, psychiatra

lekarz psychiatra

Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 33 lat jest lekarzem psychiatrą. Posiada wieloletni staż pracy zarówno w psychiatrycznym lecznictwie stacjonarnym jak i ambulatoryjnym. Od wielu lat współpracuje z instucjonalną pomocą społeczną, specjalizuje się w rehabilitacji psychiatrycznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.