Beata Piotrowska

Beata Piotrowska

psycholog kliniczny, psychoterapeuta

psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta SNP PTP cert. nr 692 Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego      

               

Dyplom psychologa uzyskałam w 1990 roku, w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1991 – 2009 zawodowo związana byłam z WZLP w Olsztynie ( oddział ogólnopsychiatryczny ). Dodatkowo pracowałam jako biegły sądowy i psycholog penitencjarny. Od 2009 roku zatrudniona jestem w NZOZ „Akson”,w PZP i Oddziale Dziennym, gdzie zajmuję się diagnozą i terapią.

Doświadczenie zawodowe uzupełniałam, oprócz staży i kursów wymaganych do specjalizacji klinicznej,w ramach wyszczególnionych szkoleń:

  • „Terapia rodzin” IPiN (pod kier. prof I. Namysłowskiej),
  • „Wiadomości specjalne w opiniowaniu sądowo – psychologicznym” IPiN Wa – wa,
  • „Psychospołeczny model leczenia schizofrenii” (pod kier. dr n. med. A. Cechniciego),
  • „Kurs psychoterapii przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty SN PTP” organizowany przez IPiN,
  • Szkolenie w zakresie „Interwencji kryzysowej” (pod kier. prof. CZ. Czabały i dr J. Piątek).

W ramach procesu certyfikacyjnego odbyłam ponad 230 godzin pracy własnej. Swoją pracę psychoterapeutyczną systematycznie superwizuję u superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP mgr D. Łopalewskiej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.