Aneta Mossakowska

Aneta Mossakowska

lekarz psychiatra, psychoterapeuta

specjalista psychiatra, psychoterapeuta certyfikowany w Polskim i Europejskim Towarzystwie Psychologicznym

Pochodzę z Olsztyna. Ukończyłam Akademię Medyczną w Gdańsku w 1994r. Pracowałam w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na oddziale leczenia uzależnień i oddziale ogólnopsychiatrycznym do 2002r. W tym czasie zdobyłam I i II stopień specjalizacji z psychiatrii.

Już w tym czasie w Labolatorium Psychoedukacji w Warszawie rozpoczęłam moją przygodę z psychoterapią. Droga do uzyskania certyfikatu wiodła przez godziny własnej psychoterapii indywidualnej , grupowej, zajęć teoretycznych , superwizji.

Na końcu tej drogi stawić czoło musiałam egzaminowi przed komisją certyfikującą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W 2009r utworzyłam NZOZ Akson i po wielu trudach i przeciwnościach podpisałam kontrakt z NFZ. Ciężką pracą , zaangażowaniem powoli wpisaliśmy się w mapę lecznictwa psychiatrycznego i terapeutycznego w naszym województwie.