Agata Mroczkowska – Andrzejewska

Agata Mroczkowska – Andrzejewska

psycholog, psychoterapeuta

psycholog,  certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Podyplomowo kształciłam się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w zakresie Kształcenia Pedagogicznego oraz Oligofrenopedagogiki. Ukończyłam czteroletnie studia z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej. W ramach obu specjalizacji odbyłam staż kliniczny w Poradni Psychologicznej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie (2008-2009).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Współpracuję z NZOZ Akson od 2010 roku. Na Dziennym Oddziale prowadzę warsztaty psychoedukacyjne oraz konsultacje indywidualne. W Poradni Zdrowia Psychicznego zajmuję się poradnictwem, psychoterapią indywidualną oraz grupową terapią bezsenności.