Poradnia zdrowia psychicznego


Poradnia zdrowia psychicznego


W ramach pracy poradni poza ofertą indywidualną prowadzimy również terapię grupową. Sesje odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.


AMBULATORYJNA, ZAMKNIĘTA GRUPA TERAPEUTYCZNA OPARTA NA PODEJŚCIU INTEGRACYJNYM

Celem pracy w grupie jest pomoc w lepszym radzeniu sobie z emocjami, otwarciu się na kontakty z innymi, zwiększenie zdolności rozwiązywania problemów, poprawę obrazu samego siebie. Uczestnictwo w grupie umożliwia rozpoznawanie oraz zmianę niekorzystnych wzorców emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych poprzez przepracowywanie doświadczeń z przeszłości. Cykliczne cotygodniowe spotkania przebiegają w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa i zaufania co tym samym stwarza warunku do uczenia się lepszego rozumienia siebie oraz rozwijania umiejętności komunikowania się z innymi.

Czas trwania -10 miesięcy.

TERAPIA POZNAWCZA DEPRESJI OPARTA NA UWAŻNOŚCI – PROFILAKTYKA NAWROTÓW

Jest to program profilaktyczny skierowany do osób, które przebyły jeden lub więcej epizod depresji i aktualnie czują się dobrze (nie występują u nich objawy).

Niezależnie od tego co było główną przyczyną depresji, samo jej przeżycie ma wiele wtórnych następstw. Jednym z nich jest prawdopodobieństwo, że znowu powróci. Celem tych zajęć jest zwiększenie szans na zapobieżenie kolejnej depresji.

Zajęcia odbywają się w grupie 12 osobowej.

POZNAWCZO – BEHAWIORALNA TERAPIA LĘKU NAPADOWEGO

Terapia krótkoterminowa przeznaczona dla osób, które doświadczają krótkotrwałych ale intensywnych napadów lęku. Napadom tym mogą towarzyszyć: kołatanie serca, zawroty głowy, nudności, pocenie się, drżenie, duszności, ból w klatce piersiowej, dławienie , uczucie chłodu lub gorąca, drętwienie, mrowienie itp. Pojawiają się także myśli o śmierci lub utracie kontroli. Objawy te mogą prowadzić do unikania niektórych miejsc i sytuacji.

POZNAWCZO – BEHAWIORALNA TERAPIA BEZSENNOŚCI

Terapia krótkoterminowa stworzona z myślą o osobach, które mają trudności z zasypianiem, przedwczesnym wybudzaniem się, bądź ich sen jest płytki i nieregenerujący. Problemy te utrzymują się przez minimum miesiąc. Podczas pracy w ok. 12 osobowej grupie mamy szansę nauczyć się nowego spojrzenia na wymienione trudności.