Oddział dzienny


Oddział dziennyW ramach pracy oddziału dziennego proponujemy zajęcia grupowe, które odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 13.30.

W ramach pobytu na oddziale oferujemy :

 • indywidualne konsultacje psychiatryczne,
 • indywidualne konsultacje psychologiczne,
 • indywidualne konsultacje doradcy zawodowego,
 • psychoedukację,
 • grupowe spotkania interpersonalne,
 • warsztaty integracyjne,
 • treningi umiejętności społecznych,
 • psychorysunek/psychodrama

W oddziale pracujemy w trzech grupach.  Oferujemy pomoc w szeroko pojętym kryzysie: od kryzysu psychotycznego ( zaostrzenie choroby psychicznej) poprzez kryzysy życiowe. Ponadto prowadzimy terapię osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi oraz z trudnościami osobowościowymi. W pracy terapeutycznej na oddziale korzystamy z trzech nurtów terapeutycznych :

 • psychodynamiczny: psychoterapia w tym nurcie polega na ujawnianiu i przepracowywaniu nieuświadomionych treści, doświadczeń z dzieciństwa, które mają wpływ na trudności w codziennym funkcjonowaniu;
 • poznawczo-behawioralny: praca terapeutyczna polega przede wszystkim na zidentyfikowaniu i zrozumieniu problemów w kontekście związku jaki występuje pomiędzy myślami, emocjami a zachowaniem. W tej formie terapii główny nacisk położony jest na trudności występujące w bieżącym życiu pacjenta;
 • integracyjny: wykorzystuje elementy terapeutyczne charakterystyczne dla różnych nurtów. Uznaje wielość czynników mających wpływ na rozwój osobowości  człowieka. W obszarze zainteresowań terapii, leży praca nad nieadaptacyjnymi wzorcami zachowań- schematami.

Proces terapeutyczny poszerzamy o techniki pracy z ciałem mając na uwadze ścisły związek umysłu z ciałem.

Praca w grupach różni się specyfiką i intensywnością poszczególnych zajęć, tak aby mogły one przynieść naszym pacjentom największe korzyści i zaspokoić ich potrzeby terapeutyczne.