O nas

O nas

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Akson” został założony w 2007 r. Przez Anetę Mossakowską .Od stycznia 2009 r. Zespół stworzony przez odważnych i zaangażowanych ludzi , po podpisaniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia otworzył nową kartę w lecznictwie psychiatrycznym w naszym województwie.


Wrażliwość na drugiego człowieka , dostrzeganie jego potrzeb, empatia, chęć niesienia pomocy ,rządza wiedzy to cechy całego Zespołu stworzonego przez lekarzy psychiatrów , psychologów , psychoterapeutów , pracowników rejestracji, personelu sprzątającego.

W trosce o wysoką, na poziomie europejskim jakość usług personel NZOZ-u Akson nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. W naszym Zespole większość z nas jest certyfikowanymi terapeutami, lekarze są specjalistami z dziedziny psychiatrii i posiadają wieloletnie doświadczenie. Dzięki temu jesteśmy elastyczni, dopasowujemy się do zmieniających się bardzo dynamicznie potrzeb naszych pacjentów. Dostosowujemy programy terapeutyczne, modele leczenia farmakologicznego do standardów obowiązujących w cywilizowanym świecie.

Zdrowie człowieka traktujemy jako stan równowagi między ciałem a umysłem, duchem. Traktujemy człowieka w sposób holistyczny. W diagnozowaniu powodów cierpienia bierzemy pod uwagę wiele czynników , i wewnętrznych ( objawy, dolegliwości, nawyki żywieniowe itp.) i zewnętrznych (relacje z ludźmi, bliskimi, środowisko zewnętrzne, kryzysy zawodowe, życiowe).

NZOZ Akson składa się z Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziału Dziennego.
W poradni pracuje 5 lekarzy psychiatrów, psycholog kliniczny, 5 psychoterapeutów z certyfikatami psychoterapeutycznymi, 2 psychologów z trakcie certyfikacji, pracownik socjalny, pielęgniarka .W poradni prowadzimy farmakoterapię, psychoterapię indywidualną w rozmaitych nurtach : psychodynamicznym, poznawczo- behawioralnym, egzystencjonalnym, praca na schematach. ISTDP. Pacjenci mogą korzystać z terapii indywidualnej i grupowej. Co 2-3 miesiące odbywają się zapisy na konsultację terapeutyczne . Pacjent po spotkaniu kwalifikacyjnym uzyskuje termin terapii w okresie tygodnia.

W oddziale pracuje 2 lekarzy psychiatrów, 6 psychologów, psychoterapeutów, 3 terapeutów zajęciowych, pracownik socjalny, instruktor jogi, doradca zawodowy, malarz artysta. Oddział zapewnia 35 miejsc w trzech, różniących się od siebie grupach. Kwalifikacja do poszczególnych grup wynika ze zróżnicowanych potrzeb i celów pacjentów , którym zapewniamy odpowiadające zapotrzebowaniu programy terapeutyczne. Pacjenci w czasie pobytu w oddziale uczestniczą w sesjach terapeutycznych, treningu uważności , warsztatach psychologicznych, w terapii zajęciowej, w treningu umiejętności społecznych, w zajęciach pracy z ciałem, w relaksacji, w warsztatach malarskich.

Pełen cykl terapeutyczny trwa 3 miesiące, w tym czasie pacjentowi przysługuje prawo zasiłku chorobowego.
Kwalifikacje na oddział odbywają się w każdy czwartek o 9.00, wtedy to odpowiadamy na pytania dotyczące oddziału, opisujemy zasady pracy oddziału i proponujemy termin przyjęcia na oddział.

Co leczymy
W ramach kontraktu z NFZ nasza poradnia i oddział dzienny zajmuje się leczeniem wszelkich zaburzeń natury psychicznej dorosłych: chorobami wieku podeszłego, schizofrenii, depresji i innych zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości.

Poradnia Zdrowia Psychicznego czynna w godzinach :

Poniedziałek 8.00- 18.00
Wtorek 8.00- 16.00
Środa 8.00- 18.00
Czwartek  8.00-16.00
Piątek 8.00- 14.00

W poradni przyjmują:

  • lekarze psychiatrzy;
  • psycholodzy;
  • psychoterapeuci;
  • doradca zawodowy;

Rejestracja osobista lub telefoniczna , tel. 89 527 87 17


Oddział Dzienny
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-13.30 w trzech grupach. Cykl terapeutyczny trwa 3 miesiące.

Zajęcia prowadzone są przez psychologów, psychoterapeutów, terapeutów zajęciowych, terapeutów pracy z ciałem. W ciągu całego pobytu w oddziale pacjent jest pod opieką medyczną lekarzy psychiatrów.