CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO OLSZTYN

Psycholog Olsztyn Terapie grupowe Olsztyn Pomoc psychologa Olsztyn Psycholodzy Olsztyn psychiatra Olsztyn Centrum zdrowia psychicznego

Serdecznie witamy!

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Akson” został założony jesienią 2007r. przez Anetę Radel- Mossakowską. Od stycznia 2009r.,  Zespół stworzony przez odważnych,  zaangażowanych ludzi,  po podpisaniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia otworzył nową kartę w lecznictwie psychiatrycznym.  Już w trzecim miesiącu funkcjonowania Akson w pełni realizował kontrakt.  NZOZ Akson składa się z dwóch komórek tj.  z Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziału Dziennego na 35 osób.

Poradnia Zdrowia Psychicznego czynna w godzinach :

Poniedziałek 8.00- 18.00

Wtorek 8.00- 16.00

Środa 8.00- 18.00

Czwartek  8.00-16.00

Piątek 8.00- 14.00

Odział dzienny czynny w godzinach 8.00-13.30 od poniedziałku do piątku.

——————————————————————————————————————————–

Klauzula informacyjna

przetwarzania danych osobowych przez NZOZ Akson

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Akson, z siedzibą w Olsztynie (10 – 802), ul. Sielska 34, e-mail: nzozakson@wp.pl.
  2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: iod@akson.olsztyn.pl.
  3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ochrona zdrowia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.

         – ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

         – ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

         – ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

  1. Odbiorcami danych Pani/Pana będą tylko osoby wykonujące zawód medyczny oraz instytucje upoważnione z mocy prawa (tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa). Innym podmiotom Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o  którym mowa w pkt. 3 tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w  którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.
  3. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Akson przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  4. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług zdrowotnych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie świadczeń zdrowotnych.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w  tym profilowaniu.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych i Twojej wygody. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji